Förändringens formel

 
 
förändringensformellliten.png

För att förändring ska kunna ske måste motstånd övervinnas. Förändringens formel pekar på tre grundläggande drivkrafter som måste bli tillfredsställda för att motståndet ska övervinnas och förändring ske. Den kan användas för att stämma av vilken av dessa drivkrafter som man behöver jobba med för att komma vidare.

Tre grundläggande drivkrafter 

Att hantera sitt eget och andras motstånd är en integrerad del när man vill få till en förändring. Förändringens formel beskriver tre grundläggande drivkrafter som alla måste vara tillfredsställda för att motståndet till förändringen ska övervinnas.

Missnöje i nuet

Många förändringar börjar med någon form av missnöje med nuet och tanken på att saker ska förbli som de är. Om det inte finns någon otillfredsställelse med nuläget kommer ingen förändring att ske. Ju större missnöjet med nuläget är desto större blir drivkraften att förändra. Detta kan åstadkommas genom att se verkligheten som den är på ett sätt som berör känslomässigt inte bara förnuftet. Men det räcker inte med att vara missnöjd.

Attraktiv vision 

En attraherande bild av hur bra det kan bli när förändringen är genomförd är lika viktigt som att det finns ett tillräckligt stort missnöje med nuläget. I spänningen mellan missnöje och attraktion får förändringen sin mening och vi får en god anledning att förändras. Drivkraften till verklig förändring kommer inifrån. Förändring sker inte för att man tycker att man ”borde” eller ”måste” göra något. Verklig förändring drivs av någon form av längtan efter det nya. Men det räcker inte med missnöje med nuläget och en attraktiv framtidsbild om man inte vet hur man ska ta nästa steg.

Klarhet kring nästa steg

Även den mest komplexa eller omfattande förändring börjar med ett första steg. För att kunna ta detta steg behöver man förstå hur man ska kunna göra. Man behöver inte veta exakt hur man ska göra för att nå ända fram, det kan till och med utgöra ett hinder att ha en storslagen plan. Det handlar snarare om att fokusera på några få hanterbara insatser som får förändringen i rörelse.

Motstånd

Det som uppfattas som motstånd av den som driver en förändring kan i själva verket bara handla om att man inte har fått tillfredsställande svar på dessa grundläggande frågor. Motstånd kan handla om rädsla och psykologiska försvar men dessa kan ofta övervinnas genom att skapa förutsättningar för att de tre grundläggande drivkrafter finns på plats.

Hur kan man använda förändringens formell?

Man kan använda den som en checklista när man planerar en förändring och hur man ska få med sig folk. Den kan också vara en utgångspunkt för reflektion