Inspiration

VUCA

En liten film om den tid vi lever i, gjord av Complexity Labs . VUCA är ett av många sätt att beskriva hur vår samtid fungerar. Filmen innehåller indikationer vilken typ av strategier som passar för vår tids komplexa utmaningar.

CYNEFIN FRAMEWORK

Cynefin framework är ett verktyg för att sortera i vilken typ av utmaning man står inför. Snowden beskriver också översiktligt vilka strategier som passar för de olika utmaningarna. Vi har använt Snowdens ramverk i många sammanhang för att skapa förståelse för att komplexa utmaningar kräver en egen strategi.

 
 

PSYCHOLOGICAL SAFETY

I den här TED-talken sätter Amy Edmonson fingret på många av de krav på relationernas kvalitet som komplexiteten ställer. Förutsättningen för innovation och kreativitet är psykologisk trygghet. Amy Edmonson förklarar sin syn på detta. Amy Edmonson har myntat begreppet teaming som vi i Gro ofta använder. Det handlar om förmågan att snabbt komma till ett läge där vi kan samarbeta som om vi hade tillit.

 

Sårbarhet och compassion

Brene Browns budskap om sårbarhet som förutsättning för kreativitet och innovation hör till de mest populära TED-talksen någonsin. Hon pekar på betydelsen av att träna på medvetenheten om våra individuella reaktioner och mönster när vi hamnar i utmanande situationer. När sårbarhet och skam blir aktuella. Vi är själva de viktigare utgångspunkten för att kunna navigera i komplexitet. Brené erbjuder ett perspektiv på det individuella.

 
ÖppenhetTillit.png

ÖPPENHET & TIllIT

Relationerna i ett team avgör hur man hanterar komplexa utmaningar.