Förväntningar på dagarna

 
 • Utmanande diskussioner

 • Nya infallsvinklar

 • Våga vara sårbar

 • Nya idéer på hur man kan driva förändring och samtidigt få med att människor har olika förmåga att hantera komplexitet och förändring

 • Ny idéer, verktyg att jobba med komplexitet.

 • Sätt/metoder/verktyg för hur vi jobbar med människors beteenden innan och under digitala förändringsresor.

 • Utbyte av erfarenheter av att stötta stressade organisationer

 • Mängder med inspel med olika perspektiv som leder till att jag kan formulera mig och utveckla DigJourneys och mitt sätt att leda digital transformation

 • En känsla av att jag har bidragit till andra

 • Process, metoder för tillit

 • Jag skulle vilja få inspiration kring hur jag kan få min organisation att våga prova nytt och släppa det gamla

 • Energi för att förändra

 • Inspel för att själv ifrågasätta mina sanningar

 • Utvecklad förståelse för samskapande

 • Nya perspektiv

 • Utforska området mer för att bättre stödja personer som driver förändringsarbeten.

 • Inspiration och nya tankar kring att leda i förändring

 • Kroka arm med andra som jobbar med att överbrygga gapet teori - praktik

 • Förstå mer om hur vi kan använda iterativa/agila metoder i äldre organisationer byggda för ett annat slags ledning

 • Några nya mänskliga verktyg för att facilitera grupper i komplexa konfigurationer

 • Inte ute efter ett svar. Utan en större förståelse om läget (inte teorin)

 • Testa!!!!

 • Metoder, struktur för att lättare arbeta med komplexitet

 • Nya människor att bolla med över en kaffe"

 • Att fått leva frågan ett par dagar istället för att lösa den.

 • Se om erfarenheter från svåra och kaotiska utmaningar kan vara till nytta för mig och andra?

 • Perspektiv 

 • Energi

 • Hur kan man som ledare/team kombinera en teoretisk förståelse om komplexitet och en handlande praktik som förenar det.

 • Idéer för att jobba med komplexa förändringsprocesser

 • Hur driva förändring i omogna organisationer?

 • Mitt inre mod i relation till det uppdrag jag är satt att utföra

 • Nya metoder som stöttar meningsskapande

 • Verktyg för att få med alla medarbetare på digital transformationsresa och öka krismedvetenheten.

 • Få nya metoder dör att få organisationer, personer att släppa det gamla.

 • Energi och inspiration

 • Dela erfarenheter med att hobba med tex gruppförflyttning

 • Hur stöttar jag individer att förhålla sig till deras komplexa sammanhang

 • Så tydliga ramar som är möjligt för att på ett sorterat sätt ta mig an komplexa frågor.

 • Utöka mitt nätverk av komplexinauter

 • Intellektuell stimulans

 • Egen tydlighet, vem är jag i allt detta, och vad står jag för?