Välkommen till en heldags ”knytkonferens” där vi fortsätter dela erfarenheter, teorier och modeller kring att leda och organisera i komplexitet.

Save the date 11 mars!

I november samlades ca 40 personer på Bergendal för att tillsammans utforska hur vi kan leda och organisera i komplexitet och bygga kapacitet för ett mer hållbart samhälle. Där väcktes en önskan om en fortsättning. Den 11 mars organiserar vi därför en sk knytkonferens på nya Klustret, Birger Jarlsgatan 58 i Stockholm. 

Vi vänder oss till chefer, organisationsutvecklare och förändringsagenter som vill stärka sin förmåga att leda sig själv och andra samt utveckla konsten att leda och organisera i en komplex värld.

Vi hoppas du vill vara med och utforska och lära för att bygga kapacitet för ett mer hållbart samhälle. Knytkonferens innebär att alla är inbjudna att hålla i en kortare workshop. Om du har en idé eller tema, kontakta Ulrika eller Johan via mail så berättar vi mer! 

Du kan också ta med en ”Hur-kan-vi…?"-fråga som du vill utforska och exempel på angreppsätt och metoder som du funnit framgångsrika. 

Varmt välkommen den 11 mars!
Passa på att bjuda in någon du känner som du tror vill vara med!

Tid: 11 mars, 9.30-16.30

Agenda (utkast)

9.30 Välkomna
11.00 Knytpass 1 (2-4 parallella)
12.00 Lunch
13.00 Knytpass 2 (2-4 parallella)
14.30 Fika
14.45 Knytpass 3 (2-4 parallella)
15.45 Helgrupp
16.30 Slut


Plats: Birger Jarlsgatan 58, Stockholm 
Pris: 1500 kr, 500 kr för NGO/Student exkl moms. För att täcka omkostnader.

Anmälan: signup.gro.nu

Som inspiration ta gärna del av dokumentationen från 11-12 november. Länk dit.

Med vänlig hälsning,
Thekla, Johan, Jesper, Ulrika och Pontus

PS. Länk till PDF-version om du vill skicka inbjudan till andra. Du kan också skicka länken till den här sidan: leda-organisera-i-komplexitet.se.