Bergendal Nov 2018

Dag 1

Välkommen och uppvärmning

Välkommen, syfte & mål, upplägg. Pontus och Ulrika hälsar välkommen till Leda och organisera i komplexitet, påminner om syfte och mål och berättar om upplägget på dagarna.

Ring. Sen bjuder Pontus upp till en stor ring där vi börjar lära lite om vilka vi är genom påståenden som vi tar ställning till med ett JA genom att kliva in ett steg i ringen eller NEJ genom att stå kvar. Tex “Jobbar du internt?”

Förväntningar. I par pratar vi om vad vi vill ha ut av dagarna, våra förväntningar. Skickas in i Mentimeter.

Länk till svaren.

Länk till Mentimeter om du vill använda det själv.

Komplext i mitt liv? Jesper och Thekla tar över och vi pratar i par. Vad är komplext i mitt liv? Vad gör det komplext? Hur blir jag när jag stöter på komplexitet?

Kompgrupper

Bilda Kompgrupper. Vi bildar komp (lexitets) grupper av buddyparen. Presentationsrunda, delande av Hur tar jag mig an det som är komplext för mig? och vad som pågår i verksamheterna. Kaffe och formulering av Hur Kan Vi-frågor (HKV) utifrån det som är aktuellt i respektive Kompgrupp.

HKV-frågor och bingo. Alla samlas vid väggen och vi klistrar HKV-frågor med hjälp av bingo-metoden.


Gro - Våra perspektiv och referensramar

Soicala konstruktionen.jpeg

Sociala konstruktionen av verkligheten. Tillbaka till Kompgruppen. Johan inleder med korta övningen “Väggen”. Vilka iakttagelser är lika inom gruppen? Mikroexperiment som lyfter fram hur olika vi uppfattar en situation.

Jesper om Cynefin.jpeg

Cynefin framework: Jesper presenterade ramverket.

Gro Filosofi Begendal.002.jpeg

Länk till inspirationssidan där videon med Snowden finns

Cyenfin punkt golvet.jpeg

Punkt-person-övningen. Golvövning som utforskar komplexitet och relaterar till Cynefin.

Johan presenterar 2.jpeg

Bläddra genom presentationen nedan om du vill.

Presentation. Johan presenterar och fördjupar fler perspektiv och teorier som är viktiga för oss i Gro.

 

Reflekterande Team

Reflekterande Team Stefan.jpeg

Reflekterande team kring HKV-fråga. Varje Kompgrupp väljer en Hur-kan-vi-fråga att fördjupa sig i.

Med hjälp av Reflekterande Team-metoden får problemägaren sin utmaning belyst. Vari ligger utmaningen? Vad gör detta komplext?


Landa dag 1

Vi landar dag 1 genom att reflektera individuellt och i paret kring vad vi har fått syn på kring komplexitet.

 

Dag 2

Morgonreflektion

Morgonreflektion helgrupp.jpg

Thekla säger gomorron och går igenom dagen. Jesper bjuder in alla till reflektionsmingel. Tid för fyra möten där du pratar om vad du är nyfiken på idag.


Workshops

Parallella workshops där olika personer delar med sig, samskapar, presenterar och utforskar. Alla pitchar för sin workshop för att hjälpa oss andra att välja.

Digitalisering och transformation hur hänger det ihop? Hur kan man arbeta på olika system nivåer?

Marie Andervin, DigJourney

Case: Erfarenheter av att leda en komplex förändring över tid.

Ann Juviken, SEB & Ulrika Tillberg Luckey, Gro

Hur möter man en organisation som är linjärt strukturerad och van att tänka i ett planeringsparadigm?
Den övergripande designen för en förändringsprocess som bygger på strategier för att hantera komplexitet.

Jesper Hök, Gro

Transformativa förmågor som individer och ledare behöver för att kunna och vilja hantera komplexitet.

Caroline Stiernstedt Sahlborn, Stiftelsen Ekskäret & Gro

How do we make and test predictions in complexity based on Lean principles?
How simple can we make it so that we can actually do something?

Daniel Brooks

Hur kan man hjälpa en grupp på ett sätt som adresserar problem och konflikter som komplexa och inte enkla?

Gunnar Wallin, Catalyst

Aktionsmetodik för att undersöka komplexa situationer t.ex. rollbyte och konstellationer.

Jan Platander

Hur hanterade vi terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017?
Erfarenheter från krishantering och psykologiskt stöd.

Stefan Dahlberg, Kompetens Compagniet

Samskapande i praktiken. Lösningar som kommer inifrån organisationen.

Pass 1: Lab metodik för att utveckla organisationers arbetssätt inspirerat av Googles Ventures Sprint metod.

Pass 2: Konkreta exempel på hur vi kan koppla upp oss till den samlade kunskapen i hela systemet. Hur vi kan göra analyser tillsammans för att få bra beslutsunderlag.

Johan Holm, Gro

Case: Hur hanterar man de krav och frågor som de som drabbas av processen har, när det inte finns några klara besked att ge eftersom man jobbar iterativt?
Förändringar väcker en del frustration och det blir en utmaning i sig att ta hand om.

Peter O Nilsson, Sveriges Radio

22 IMG_0568.jpeg

Efter workshop-passen landar alla tillbaka i sina Kompgrupper och delar och reflekterar kring insikter och lärdomar. I helgrupp kommer korta “popcorn” från varje Kompgrupp.

I Facebookgruppen hittar du material från de olika passen.

Klicka här för att komma till gruppen. (Endast tillgänglig för de som deltog för att främja öppenheten inom gruppen)


Försvar och styrkor

Thekla presenterar.png

Försvar och styrkor. Efter lunch inleder Thekla ett pass om försvar och styrkor. Vilka är dina favoritförsvar? När går de igång och hur kan du känna igen att du är på väg in i försvar? Stationer i rummet och spännande samtal i olika konstellationer.


Gå in för landning av dagarna.

Reflektion i Kompgrupperna. Vi går in för landning på de två dagarna. Guldkorn från workshoppandet? Hur känns Hur-kan-vi-frågorna nu? Vad tar vi med oss i form av insikter och idéer?

Med buddy: Välj vad du har energi kring; hur låter min berättelse om att leda och hantera komplexitet nu? Vad är jag sugen på att prova? Vad vill jag lära mer om? Tänkbara nästa steg?

 
25 Avslutande mingel.jpg

Mingel: Tillfälle att göra det som behövs.

Prata klart med någon/några, boka ett möte, ge en uppskattning, skicka in i Mentimeter något du tar med dig.

Inskickade svar på Mentimeter:

  • Att vara min egen sanning

  • Sprint-metoden

  • Att våga inrymma olikheter hos sig själv och andra

  • Medskapandets makt.

  • Insikten att det kan finnas mindre, effektfulla, genomförbara interventioner även på samhällsnivå!

  • Att göra det enkla kan bli kaos var kunskap från igår. Spaningen idag är att göra det svårt också kan bli kaos.

  • Reduce complexity by formulating hypothesis, testing through prototyping and discard if not useful,

  • Individens roll, och i synnerhet min egen.

  • Vikten av en övergripande berättelse (vision, metafor) som berör och ger mening åt att ge sig in i osäkerheten.

Avslutande runda.

Avslutande reflektion.png